Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling.

Torsdag, den 14. Marts 2019 – kl. 19.00

 Sted: Restaurant, Marina Fiskenæs

Dagsorden for Generalforsamlingen.

Punkt 1.    Velkomst ved formanden

Punkt 2.    Valg af dirigent

Punkt 3.    Aflægning af formandens beretning

Punkt 4.    Kasseren aflægger regnskab

Punkt 5.    Fastlæggelse af kontingent

Punkt 6.    Valg af bestyrelse

          På valg er:

          Henning Kjær (modtager ikke genvalg)

          Inge Hansen    (modtager ikke genvalg)

          Søren Simonsen    (modtager genvalg)

Punkt 7. Valg af Revisor

Punkt 8. Valg af festudvalg

Punkt 9. Behandling af indkomne forslag

Punkt 10. Eventuelt

Punkt 11. Afslutning

Indkomne forslag fremsendes til formand:

Kim Hansen, Grydehøjvej 13, DK-6330 Padborg.

Mail: Khansenfour@kabelmail.dk

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen