Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling

Torsdag den 12 marts 2020 – kl. 19.00

Sted: Restaurant, Marina Fiskenæs

Dagsorden for Generalforsamlingen.

Punkt 1. Velkomst ved formanden

Punkt 2. Valg af dirigent

Punkt 3. Aflægning af formandens beretning

Punkt 4. Kasser aflægger regnskab

Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent

Punkt 6. Valg af bestyrelse

På valg er:

Kim R Hansen ( modtager genvalg )

Tommy Hansen ( modtager genvalg )

Punkt 7. Valg af Revisor

Punkt 8. Valg af festudvalg

Punkt 9. Behandling af indkomne forslag

Punkt 10. Eventuelt

Punkt 11. Afslutning

Indkomne forslag fremsendes til formand:

Kim Hansen, Grydehøjvej 13, DK-6330 Padborg.

Mail: Khansenfour@kabelmail.dk

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen