Bestyrelsen

Formand:           Kim Hansen

Kasser:               Henning Kjær

Best. medlem:   Søren Simonsen

Best. medlem:   Inge Hansen

Best. medlem:   Tommy Hansen