Fiskenæs Bådlaug

Der afholdes ordinær generalforsamling

Torsdag, den 14 marts 2019 – kl. 19.00                                                                                           Sted: Restaurant, Marina Fiskenæs

Dagsorden for Generalforsamlingen.

Punkt 1. Velkomst ved formanden                                                                                                  Punkt 2. Valg af dirigent                                                                                                                    Punkt 3. Aflægning af formandens beretning                                                                      Punkt 4. Kasseren aflægger regnskab                                                                                          Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent                                                                                        Punkt 6. Valg af bestyrelse

På valg er:

Henning Kjær    (modtager ikke genvalg)

Inge Hansen       (modtager ikke genvalg

Søren Simonsen (modtager genvalg)

Punkt 7. Valg af revisor                                                                                                                    Punkt 8. Valg af festudvalg                                                                                                      Punkt 9. Behandling af indkomne forslag                                                                                    Punkt 10. Eventuelt                                                                                                                        Punkt 11. Afslutning

Indkomne forslag fremsendes til formand:

Kim Hansen, Grydehøjvej 13, DK-6330 Padborg                                                                     Mail: Khansenfour@kabelmail.dk

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

—————————————————–  o  —————————————————-

Programudvalg, Sæson 2018-2019

Programudvalget har igen sammensat en buket af arrangementer til den kommende vintersæson! Denne gang har vi et bryggeribesøg, to foredragsaftener, et “hands-on kursus”, et kulturelt besøg i Flensborg og et festligt arrangement i klubhuset. Benyt dig af tilbuddet – det er altid sjovest når mange deltager! Vi ser frem til at se dig!

6. Februar: Førstehjælp: Mogens Steen Hansen, gennemfører kurset i vores klubhus, og kurset er primært rettet mod “hvad gør jeg hvis nogen får hjertestop”. Her fjerner vi også berøringsangsten som du måtte have med hjertestarteren, hvis du en dag skulle få brug for at anvende en sådan. Kom og vær med, du gør måske en dag andre en tjeneste ved at deltage! Tovholder: Bjørn Bach-Hansen.

22. Marts (fredag): Flensburger Brauerei: Bryggerirundvisning på det stolte bryggeri, hvor der stadigvæk tappes øl på patentflasker! Her kan selvfølgelig smages af de gode sager – og efterfølgende spiser vi “Herren Gullasch” i bryggeriets egen restaurant! Hele herligheden inklusive mad koster 20 Euro pr. person. Der er et minimum antal deltagere, og ligeledes et maksimum. Så henvend dig til tovholderen, hvis du vil deltage. Tovholder: Bernhard Jessen og Bjørn Vestergaard. NB! Kræver tilmelding: tlf: 21697655

13. April: Guided Bytur i Flensborg: Flensborgs Romhistorie: “Fra Braasch til Johannsen”. Turen tager ca. 2,5 time, og du kommer til at se de to romhuse, hhv. i Rote Strasse og i Marienburg. Vi gentager succesen fra sidste år, med en ny og anderledes tur af samme kaliber! Annette Hansen. NB! Kræver tilmelding: tlf: 29635855

27. April: Forårsfrokost/90 års fødselsdag: Standerhejsning er lig med forårs frokost! I  år “slår vi store brød op”, og inviterer dig indenfor til Gråsten Sejlklubs 90 års fødselsdag! det fortjener at blive fejret, og du bliver ikke skuffet over arrangementet – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tovholder: Bernhard Jessen & Michael Knapp

Alle arrangementer slås op forud for datoen, og publiceres via Facebook og på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 ——————- 0 ——————-

Alle arrangementer slås op forud for datoen, og bliver publiceret via Facebook og på vor hjemmeside.