Fiskenæs Bådlaug

 

Der afholdes ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 6. marts 2018 – kl. 19:00

Sted: Restaurant, Marina Fiskenæs

.

Dagsorden for Generalforsamlingen.

Punkt 1.          Velkomst ved formanden

Punkt 2.          Valg af dirigent

Punkt 3.          Aflægning af formandens beretning

Punkt 4.          Kasseren aflægger regnskab

Punkt 5.           Fastlæggelse af kontingent

Punkt 6.           Valg af bestyrelse

– På valg er:

Kim Hansen    (modtager genvalg)

Monica Petersen (modtager ikke genvalg)

Punkt 7.          Valg af Revisor

Punkt 8.          Valg af festudvalg

Punkt 9.           Behandling af indkomne forslag

Punkt 10.         Eventuelt

Punkt 11.          Afslutning

Indkomne forslag fremsendes til formand:

Kim Hansen, Grydehøjvej 13, DK-6330 Padborg.                                                                    Mail: khansenfour@kabelmail.dk

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

——————————————– 0 ———————————————

Vinterprogram 2018

.

 Programudvalget har igen sammensat en buket af arrangementer til den kommende vintersæson. Denne gang har vi et messebesøg, tre foredragsaftener, et besøg i Flensborg og et festligt arrangement i klubhuset. Benyt dig af tilbuddet – det er altid sjovest når mange deltager. Vi i programudvalget ser frem til at se dig!

.

VETUS BÅDUDSTYR:  Klubaften hos GS. Onsdag den 7,.marts 2018 – kl. 19:00                                                                                                      Vetus er en stor leverandør af rigtig mange standardkomponenter, såsom motorer og drev, bovpropeller, luger, toiletter, trykvand og rigtig meget mere. Kom og deltag i et “hands-on” foredrag af Vetus, hvor også indbygningen bliver omtalt. Vor flåde hos GS trænger hvert år til udskiftninger, her kan du få svar på dine spørgsmål. Vi gi’r kaffen – kom og vær med.  Bernhard Jessen og Kim Hansen (Fiskenæs Bådlaug)

.

Flensborg: Gårde, rom og gamle skibe.   den 14. april 2018.  Tag med på en guidet tur igennem Flensborgs gamle bydele og få fortalt historien om Flensborg i dens stormagts dage. Dengang Rom’en og sukkeret var den vigtigste handelsvare for byen. Tovholder på arrangementet er Annette Hansen. Tilmelding ønskes.

.

FORÅRS FROKOST: Lørdag den 21. april 2018:    Så dækkes der op til stort buffet bord, ligesom sidste år! Vi gentager succesen og disker op med alskens gode sager i klubhuset. Denne gang kan det måske være, at vi har lidt hyggelig musik til maden? Hvem ved – men kom og vær med til at gøre dagen festlig. Forårs frokosten afholdes umiddelbart efter standerhejsning. Tovholder på arrangementet Bernhard Jessen.

.

Alle arrangementer slås op forud for datoen og publiceres via Facebook.

Med venlig hilsen

Programudvalget

Gråsten Sejlklub og Fiskenæs Bådlaug.

 

 ——————- 0 ——————-

Alle arrangementer slås op forud for datoen, og bliver publiceret via Facebook og på vor hjemmeside.